Välkommen till Forndok

I Forndok kan du fritt läsa, söka och ladda ner arkeologisk dokumentation.

Till söksidan

 

Om dokumentationen i Forndok

I Forndok hittar du digitala arkeologiska rapporter och publikationer som rapporteras in från arkeologiska uppdrag. Inrapporterade rapporter finns från 2013 och framåt. Forndok innehåller även alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012. Utöver dessa rapporter har ett arbete gjorts för att samla in arkeologiska rapporter för tiden före 2000 och dessa har också importerats till Forndok. Den sistnämnda informationsmängden är dock inte komplett och kan vara svårsökbar. Äldre material kan sökas fram hos Riksantikvarieämbetet, antingen via bibliotekskatalogen eller via Antikvarisk- topografiska arkivet.

Nu kan även fyndlistor från arkeologiska uppdrag levereras till Forndok i strukturerad form (från och med 2019). 

Rapporter kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen ”Arkeologiska publikationer länsstyrelsens uppdrag”.
Fyndlistor kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen ”Arkeologisk dokumentationsdata”.

Publikationerna publiceras som PDF-filer som kan läsas eller laddas ned direkt. Det finns dels ett original och dels en version i PDF-A.
Fyndlistorna levereras som strukturerad data (tabeller) i form av CSV-filer.

Viss lämningsinformation är sökbar i Forndok - till exempel inventeringsuppslag från äldre inventeringsböcker samt bilder. Den fullständiga informationen för lämningar hittar du fortfarande i Fornsök.

Om licenser och upphovsrätt

Sedan 2010 tillämpar Riksantikvarieämbetet Creative Commons (CC) som modell för att licensmärkning. I Forndok framgår det vilken licens som en rapport, foto, eller annan dokumentation är märkt med. Mer information om vad märkningarna betyder kan du hitta på Creative Commons hemsida: http://www.creativecommons.se/

Som huvudregel märker Riksantikvarieämbetet det material man tillgängliggör med öppna licenser. Rapporter i Forndok som är upprättade före den 1 juli 2015 kan dock innehålla upphovsrättsskyddat material även om själva rapporten har fått märkningen CC BY. Det kan röra sig som om fotografier, illustrationer och liknande. Det upp till var och en som vill använda materialet att beakta eventuell upphovsrätt.

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar licenser här: https://www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv/sa-tillampar-vi-creative-commons-och-open-access/

Har du frågor, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

https://app.raa.se/oppnadata/forndok/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/Startbild@config_binary_value