Välkommen till Forndok

Forndok som söktjänst kommer att stängas ned

Forndok kommer att stängas ned under septemberi 2022. Tjänsten ersätts av Arkivsök, där du kan söka, läsa, ladda ned och beställa samma innehåll som har gått att nå via Forndok. 

Arkivsök lanserades i oktober 2021 och du kan redan nu använda Arkivsök för att söka efter digitalt arkivmaterial. Här kan du läsa mer om vad som finns i Arkivsök, och här hur du söker i Arkivsök.

Alla direktlänkar som du har kunnat skapa via funktionen "kopiera denna länk" i Forndok, kommer under april eller maj att pekas om till Arkivsök. Det gäller de länkar som inleds med "https://pub.raa.se/visa/dokumentation/", och som används för att exempelvis länka till rapporter eller bilder. Du kommer alltså inte att själv behöva byta ut de länkarna, utan den som använder länken kommer efter ompekningen att hamna på motsvarande post i Arkivsök istället för Forndok.

Börja använda Arkivsök redan nu!

Till Arkivsök

I Forndok och Arkivsök kan du söka, läsa och ladda ner eller beställa publikationer, bilder och annan dokumentation som finns i Riksantikviarieämbetets e-arkiv. 

Till Forndoks söksida
 

Om innehållet i Forndok

I Forndok hittar du fotografier, ritningar, publikationer, rapporter, fyndlistor och annan dokumentation främst rörande kulturmiljö, bebyggelse och arkeologi.

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om vad du kan hitta i Forndok: Om Forndok. Där har vi även samlat vanliga frågor.

Så hittar du olika typer av innehåll

Det finns två sätt att söka - enkelt sök och avancerat sök. I det avancerade söket kan du söka i metadata, och du behöver välja vilken arkivobjekttyp du vill söka i. På Riksantikvarieämbetets hemsida har vi samlat hjälp kring sökningen i Forndok.

Sökhjälp för Forndok - hur du söker.
Hitta arkivmaterial i Forndok - tips kring hur du söker fram vissa typer av innehåll.

Om licenser och upphovsrätt

Sedan 2010 tillämpar Riksantikvarieämbetet Creative Commons (CC) som modell för att licensmärkning. I Forndok framgår det vilken licens som en rapport, foto, eller annan dokumentation är märkt med. Mer information om vad märkningarna betyder kan du hitta på Creative Commons hemsida: http://www.creativecommons.se/

Som huvudregel märker Riksantikvarieämbetet det material man tillgängliggör med öppna licenser, men i Forndok finns även innehåll som är skyddat av upphovsrätt. Rapporter i Forndok som är upprättade före den 1 juli 2015 kan dock innehålla upphovsrättsskyddat material även om själva rapporten har fått märkningen CC BY. Det kan röra sig som om fotografier, illustrationer och liknande. Det upp till var och en som vill använda materialet att beakta eventuell upphovsrätt.

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar licenser här: https://www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv/sa-tillampar-vi-creative-commons-och-open-access/

Har du frågor, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

https://app.raa.se/oppnadata/forndok/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/Startbild@config_binary_value