Välkommen till Forndok

Forndok som söktjänst håller på att fasas ut. Nu finns istället Arkivsök där du kan söka efter samma innehåll som finns i Forndok. 

Börja använda Arkivsök redan nu!

Till Arkivsök

I Forndok och Arkivsök kan du söka, läsa och ladda ner eller beställa publikationer, bilder och annan dokumentation som finns i Riksantikviarieämbetets e-arkiv. 

Till Forndoks söksida
 

Om innehållet i Forndok

I Forndok hittar du fotografier, ritningar, publikationer, rapporter, fyndlistor och annan dokumentation främst rörande kulturmiljö, bebyggelse och arkeologi.

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om vad du kan hitta i Forndok: Om Forndok. Där har vi även samlat vanliga frågor.

Så hittar du olika typer av innehåll

Det finns två sätt att söka - enkelt sök och avancerat sök. I det avancerade söket kan du söka i metadata, och du behöver välja vilken arkivobjekttyp du vill söka i. På Riksantikvarieämbetets hemsida har vi samlat hjälp kring sökningen i Forndok.

Sökhjälp för Forndok - hur du söker.
Hitta arkivmaterial i Forndok - tips kring hur du söker fram vissa typer av innehåll.

Om licenser och upphovsrätt

Sedan 2010 tillämpar Riksantikvarieämbetet Creative Commons (CC) som modell för att licensmärkning. I Forndok framgår det vilken licens som en rapport, foto, eller annan dokumentation är märkt med. Mer information om vad märkningarna betyder kan du hitta på Creative Commons hemsida: http://www.creativecommons.se/

Som huvudregel märker Riksantikvarieämbetet det material man tillgängliggör med öppna licenser, men i Forndok finns även innehåll som är skyddat av upphovsrätt. Rapporter i Forndok som är upprättade före den 1 juli 2015 kan dock innehålla upphovsrättsskyddat material även om själva rapporten har fått märkningen CC BY. Det kan röra sig som om fotografier, illustrationer och liknande. Det upp till var och en som vill använda materialet att beakta eventuell upphovsrätt.

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar licenser här: https://www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv/sa-tillampar-vi-creative-commons-och-open-access/

Har du frågor, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

https://app.raa.se/oppnadata/forndok/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/Startbild@config_binary_value