FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Om du har du frågor som inte besvaras på denna sida kan du skicka den via formuläret på sidan Kontakt.

Arkivet

Hur söker man information?

Det finns två sätt att söka - enkelt sök och avancerat sök. I det avancerade söket kan du söka i metadata, och du behöver välja vilken arkivobjekttyp du vill söka i. På Riksantikvarieämbetets hemsida har vi samlat hjälp kring sökningen i Forndok.

Sökhjälp för Forndok - hur du söker.

Hitta arkivmaterial i Forndok - tips kring hur du söker fram vissa typer av innehåll.

Senast ändrad 27:e juli 2021

Hur hämtar jag dokument?

Du kan ladda ned dokument som du hittat genom att klicka på Ladda ned på sökträffen. Dokumentet kan därefter visas i den bildvisare du har installerad på din dator. För vissa dokument finns en speciell visare som används för att titta på dokumentet. 

Senast ändrad 27:e juni 2017

Sekretess- och personuppgiftslagen

Varför kan jag inte visa ett dokument?

Information i arkivet kan innehålla personuppgifter eller vara sekretessklassade. Denna information kan i vissa fall beställas, vilket betyder att informationslämnaren först gör en bedömning om informationen får lämnas ut. Beställningar som godkänns skickas med e-post.

Senast ändrad 27:e juni 2017

Vad menas med sekretess- och personuppgiftslagen?

Vissa uppgifter i arkivet är skyddade av sekretess- och/eller personuppgiftslagen, och visas inte i denna tjänst. Eventuellt kan informationen lämnas ut efter att informationslämnaren gör en bedömning. Information som kan lämnas ut efter sådan bedömning går att beställa genom denna arkivtjänst. För mer information, se fliken Kontakt.

Senast ändrad 1:e januari 2011