Fornsök

Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Fornsök är öppen för alla.
Till Fornsök

Fornreg

Fornreg är ett verktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövården att registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar.
Till Fornreg

Behörigheter i Fornreg

För att du som yrkesverksam ska kunna registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Fornreg krävs en personlig behörighet som är kopplad till en organisation.
Läs mer om behörigheter

Öppna data-portalen

På Öppna data-portalen samlar vi Riksantikvarieämbetets geodatatjänster. Den geodata som vi erbjuder är öppen för alla.
Till Öppna data-portalen